کمترین: 
82
بیشترین: 
90
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
5/10 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":84},{"date":"1397/05/10 12:00","price":85},{"date":"1397/05/10 12:50","price":87},{"date":"1397/05/10 13:00","price":90},{"date":"1397/05/10 13:20","price":88},{"date":"1397/05/10 14:00","price":89},{"date":"1397/05/10 14:30","price":88},{"date":"1397/05/10 15:00","price":87},{"date":"1397/05/10 15:50","price":85},{"date":"1397/05/10 17:30","price":84},{"date":"1397/05/10 17:50","price":83},{"date":"1397/05/10 18:00","price":82},{"date":"1397/05/10 19:00","price":83},{"date":"1397/05/10 20:00","price":82},{"date":"1397/05/10 20:50","price":83},{"date":"1397/05/10 21:20","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398