کمترین: 
148
بیشترین: 
162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
154
زمان: 
5/10 21:20
قیمت روپیه هند امروز 10 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":151},{"date":"1397/05/10 12:00","price":154},{"date":"1397/05/10 12:30","price":153},{"date":"1397/05/10 12:50","price":157},{"date":"1397/05/10 13:00","price":162},{"date":"1397/05/10 13:20","price":159},{"date":"1397/05/10 13:30","price":160},{"date":"1397/05/10 14:00","price":161},{"date":"1397/05/10 14:30","price":158},{"date":"1397/05/10 15:30","price":157},{"date":"1397/05/10 15:50","price":154},{"date":"1397/05/10 16:30","price":153},{"date":"1397/05/10 17:00","price":154},{"date":"1397/05/10 17:20","price":153},{"date":"1397/05/10 17:50","price":151},{"date":"1397/05/10 18:00","price":148},{"date":"1397/05/10 18:30","price":149},{"date":"1397/05/10 19:00","price":151},{"date":"1397/05/10 19:20","price":150},{"date":"1397/05/10 19:50","price":149},{"date":"1397/05/10 20:50","price":150},{"date":"1397/05/10 21:00","price":149},{"date":"1397/05/10 21:20","price":154}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398