کمترین: 
8.3
بیشترین: 
9.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.7
زمان: 
5/10 21:20
قیمت دینار عراق امروز 10 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 8.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":8.6},{"date":"1397/05/10 12:00","price":8.7},{"date":"1397/05/10 12:30","price":8.6},{"date":"1397/05/10 12:50","price":8.9},{"date":"1397/05/10 13:00","price":9.2},{"date":"1397/05/10 13:20","price":9},{"date":"1397/05/10 14:00","price":9.1},{"date":"1397/05/10 14:30","price":8.9},{"date":"1397/05/10 15:50","price":8.7},{"date":"1397/05/10 16:30","price":8.6},{"date":"1397/05/10 17:00","price":8.7},{"date":"1397/05/10 17:20","price":8.6},{"date":"1397/05/10 17:50","price":8.5},{"date":"1397/05/10 18:00","price":8.3},{"date":"1397/05/10 18:30","price":8.4},{"date":"1397/05/10 19:00","price":8.5},{"date":"1397/05/10 19:50","price":8.4},{"date":"1397/05/10 21:20","price":8.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398