کمترین: 
2781
بیشترین: 
3060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2902
زمان: 
5/10 21:30
قیمت ریال قطر امروز 10 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":2855},{"date":"1397/05/10 10:50","price":2858},{"date":"1397/05/10 11:20","price":2857},{"date":"1397/05/10 12:00","price":2902},{"date":"1397/05/10 12:20","price":2903},{"date":"1397/05/10 12:30","price":2882},{"date":"1397/05/10 12:50","price":2960},{"date":"1397/05/10 13:00","price":3060},{"date":"1397/05/10 13:20","price":3011},{"date":"1397/05/10 13:30","price":3012},{"date":"1397/05/10 14:00","price":3041},{"date":"1397/05/10 14:20","price":3027},{"date":"1397/05/10 14:30","price":2982},{"date":"1397/05/10 14:50","price":2984},{"date":"1397/05/10 15:00","price":2980},{"date":"1397/05/10 15:20","price":2968},{"date":"1397/05/10 15:30","price":2956},{"date":"1397/05/10 15:50","price":2894},{"date":"1397/05/10 16:00","price":2905},{"date":"1397/05/10 16:10","price":2895},{"date":"1397/05/10 16:30","price":2888},{"date":"1397/05/10 16:50","price":2885},{"date":"1397/05/10 17:00","price":2904},{"date":"1397/05/10 17:20","price":2883},{"date":"1397/05/10 17:30","price":2868},{"date":"1397/05/10 17:50","price":2820},{"date":"1397/05/10 18:00","price":2781},{"date":"1397/05/10 18:30","price":2793},{"date":"1397/05/10 18:50","price":2796},{"date":"1397/05/10 19:00","price":2834},{"date":"1397/05/10 19:20","price":2830},{"date":"1397/05/10 19:30","price":2826},{"date":"1397/05/10 19:50","price":2828},{"date":"1397/05/10 20:00","price":2808},{"date":"1397/05/10 20:30","price":2807},{"date":"1397/05/10 20:50","price":2813},{"date":"1397/05/10 21:20","price":2890},{"date":"1397/05/10 21:30","price":2902}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398