کمترین: 
139
بیشترین: 
154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145
زمان: 
5/10 21:20
قیمت افغانی امروز 10 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":143},{"date":"1397/05/10 12:00","price":145},{"date":"1397/05/10 12:30","price":144},{"date":"1397/05/10 12:50","price":149},{"date":"1397/05/10 13:00","price":154},{"date":"1397/05/10 13:20","price":151},{"date":"1397/05/10 14:00","price":152},{"date":"1397/05/10 14:30","price":149},{"date":"1397/05/10 14:50","price":150},{"date":"1397/05/10 15:00","price":149},{"date":"1397/05/10 15:30","price":148},{"date":"1397/05/10 15:50","price":145},{"date":"1397/05/10 16:00","price":146},{"date":"1397/05/10 16:10","price":145},{"date":"1397/05/10 17:00","price":146},{"date":"1397/05/10 17:20","price":144},{"date":"1397/05/10 17:50","price":142},{"date":"1397/05/10 18:00","price":139},{"date":"1397/05/10 18:30","price":140},{"date":"1397/05/10 19:00","price":142},{"date":"1397/05/10 19:50","price":141},{"date":"1397/05/10 21:20","price":145}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398