کمترین: 
10221
بیشترین: 
11254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10656
زمان: 
5/10 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 10656 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":10481},{"date":"1397/05/10 10:50","price":10485},{"date":"1397/05/10 11:20","price":10484},{"date":"1397/05/10 11:30","price":10483},{"date":"1397/05/10 11:50","price":10485},{"date":"1397/05/10 12:00","price":10652},{"date":"1397/05/10 12:20","price":10658},{"date":"1397/05/10 12:30","price":10592},{"date":"1397/05/10 12:50","price":10895},{"date":"1397/05/10 13:00","price":11254},{"date":"1397/05/10 13:20","price":11055},{"date":"1397/05/10 13:30","price":11061},{"date":"1397/05/10 14:00","price":11168},{"date":"1397/05/10 14:20","price":11117},{"date":"1397/05/10 14:30","price":10955},{"date":"1397/05/10 14:50","price":10957},{"date":"1397/05/10 15:00","price":10943},{"date":"1397/05/10 15:20","price":10929},{"date":"1397/05/10 15:30","price":10864},{"date":"1397/05/10 15:50","price":10638},{"date":"1397/05/10 16:00","price":10678},{"date":"1397/05/10 16:10","price":10639},{"date":"1397/05/10 16:30","price":10617},{"date":"1397/05/10 16:50","price":10605},{"date":"1397/05/10 17:00","price":10676},{"date":"1397/05/10 17:20","price":10603},{"date":"1397/05/10 17:30","price":10548},{"date":"1397/05/10 17:50","price":10439},{"date":"1397/05/10 18:00","price":10221},{"date":"1397/05/10 18:30","price":10255},{"date":"1397/05/10 18:50","price":10266},{"date":"1397/05/10 19:00","price":10409},{"date":"1397/05/10 19:20","price":10394},{"date":"1397/05/10 19:30","price":10376},{"date":"1397/05/10 19:50","price":10333},{"date":"1397/05/10 20:00","price":10306},{"date":"1397/05/10 20:10","price":10314},{"date":"1397/05/10 20:30","price":10303},{"date":"1397/05/10 20:50","price":10329},{"date":"1397/05/10 21:00","price":10326},{"date":"1397/05/10 21:20","price":10614},{"date":"1397/05/10 21:30","price":10656}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398