کمترین: 
7511
بیشترین: 
8264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7819
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 مرداد 1397 , 7819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":7713},{"date":"1397/05/10 10:50","price":7714},{"date":"1397/05/10 11:00","price":7711},{"date":"1397/05/10 11:20","price":7713},{"date":"1397/05/10 11:30","price":7710},{"date":"1397/05/10 11:50","price":7708},{"date":"1397/05/10 12:00","price":7832},{"date":"1397/05/10 12:20","price":7829},{"date":"1397/05/10 12:30","price":7781},{"date":"1397/05/10 12:50","price":8001},{"date":"1397/05/10 13:00","price":8264},{"date":"1397/05/10 13:20","price":8124},{"date":"1397/05/10 13:30","price":8130},{"date":"1397/05/10 14:00","price":8208},{"date":"1397/05/10 14:20","price":8171},{"date":"1397/05/10 14:30","price":8052},{"date":"1397/05/10 14:50","price":8053},{"date":"1397/05/10 15:00","price":8047},{"date":"1397/05/10 15:20","price":8037},{"date":"1397/05/10 15:30","price":7986},{"date":"1397/05/10 15:50","price":7823},{"date":"1397/05/10 16:00","price":7853},{"date":"1397/05/10 16:10","price":7823},{"date":"1397/05/10 16:30","price":7804},{"date":"1397/05/10 16:50","price":7797},{"date":"1397/05/10 17:00","price":7842},{"date":"1397/05/10 17:20","price":7789},{"date":"1397/05/10 17:30","price":7748},{"date":"1397/05/10 17:50","price":7670},{"date":"1397/05/10 18:00","price":7511},{"date":"1397/05/10 18:30","price":7542},{"date":"1397/05/10 18:50","price":7546},{"date":"1397/05/10 19:00","price":7648},{"date":"1397/05/10 19:20","price":7640},{"date":"1397/05/10 19:30","price":7629},{"date":"1397/05/10 19:50","price":7594},{"date":"1397/05/10 20:00","price":7580},{"date":"1397/05/10 20:30","price":7570},{"date":"1397/05/10 20:50","price":7589},{"date":"1397/05/10 21:00","price":7586},{"date":"1397/05/10 21:20","price":7790},{"date":"1397/05/10 21:30","price":7819}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398