کمترین: 
123949
بیشترین: 
123951
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123951.0
زمان: 
5/10 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 10 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 123951.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:10","price":123949.0},{"date":"1397/05/10 13:10","price":123951.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398