کمترین: 
2591.5
بیشترین: 
2591.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2591.5
زمان: 
5/10 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2591.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":2591.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398