کمترین: 
70.5
بیشترین: 
70.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.5
زمان: 
5/10 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 10 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 70.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":70.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398