کمترین: 
13285.5
بیشترین: 
13285.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13285.5
زمان: 
5/10 09:20
قیمت بات تایلند امروز 10 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 13285.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":13285.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398