کمترین: 
1089.1
بیشترین: 
1089.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1089.1
زمان: 
5/10 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1089.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":1089.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398