کمترین: 
561.7
بیشترین: 
561.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
561.7
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 561.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":561.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398