کمترین: 
3237.6
بیشترین: 
3237.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3237.6
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 مرداد 1397 , 3237.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":3237.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399