کمترین: 
3552.6
بیشترین: 
3552.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3552.6
زمان: 
5/10 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 3552.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":3552.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398