کمترین: 
369.8
بیشترین: 
369.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
369.8
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دینار عراق امروز 10 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 369.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":369.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398