کمترین: 
11466.7
بیشترین: 
11466.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11466.7
زمان: 
5/10 09:20
قیمت ریال عمان امروز 10 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 11466.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":11466.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398