کمترین: 
1175.8
بیشترین: 
1175.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1175.8
زمان: 
5/10 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 10 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1175.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":1175.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398