کمترین: 
14550.3
بیشترین: 
14550.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14550.3
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دینار کویت امروز 10 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 14550.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":14550.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398