کمترین: 
540.2
بیشترین: 
540.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540.2
زمان: 
5/10 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 10 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 540.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":540.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398