کمترین: 
501.3
بیشترین: 
501.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501.3
زمان: 
5/10 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 10 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 501.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":501.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398