کمترین: 
61.3
بیشترین: 
61.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.3
زمان: 
5/10 09:20
قیمت افغانی امروز 10 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 61.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":61.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398