کمترین: 
4444.3
بیشترین: 
4444.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4444.3
زمان: 
5/10 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 4444.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":4444.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398