کمترین: 
3387.5
بیشترین: 
3387.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3387.5
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مرداد 1397 , 3387.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":3387.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398