کمترین: 
897.1
بیشترین: 
897.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
897.1
زمان: 
5/10 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 10 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 897.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":897.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398