کمترین: 
5780.3
بیشترین: 
5780.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5780.3
زمان: 
5/10 09:20
قیمت پوند امروز 10 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 5780.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":5780.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398