کمترین: 
5151.5
بیشترین: 
5151.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5151.5
زمان: 
5/10 09:20
قیمت یورو امروز 10 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 مرداد 1397 , 5151.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":5151.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398