کمترین: 
4409
بیشترین: 
4409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4409
زمان: 
5/10 09:20
قیمت دلار امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 10 مرداد 1397 , 4409 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 09:20","price":4409}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398