کمترین: 
416.71
بیشترین: 
434.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
419
زمان: 
5/10 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 01:30","price":434},{"date":"1397/05/10 02:00","price":433.94},{"date":"1397/05/10 04:30","price":432.97},{"date":"1397/05/10 05:00","price":434.34},{"date":"1397/05/10 07:30","price":416.71},{"date":"1397/05/10 08:00","price":420.22},{"date":"1397/05/10 10:30","price":420.04},{"date":"1397/05/10 11:00","price":419.7},{"date":"1397/05/10 13:30","price":423.9},{"date":"1397/05/10 14:00","price":427.5},{"date":"1397/05/10 16:30","price":423.5},{"date":"1397/05/10 17:00","price":425.4},{"date":"1397/05/10 19:30","price":424.27},{"date":"1397/05/10 20:00","price":424.17},{"date":"1397/05/10 22:30","price":421},{"date":"1397/05/10 23:00","price":419}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399