کمترین: 
1220.6
بیشترین: 
1224.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1221.01
زمان: 
5/10 12:00
قیمت اونس طلا امروز 10 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1221.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 01:30","price":1224.08},{"date":"1397/05/10 02:00","price":1223.82},{"date":"1397/05/10 04:30","price":1224.52},{"date":"1397/05/10 05:00","price":1224.26},{"date":"1397/05/10 05:30","price":1223.31},{"date":"1397/05/10 06:00","price":1221.78},{"date":"1397/05/10 06:30","price":1222.78},{"date":"1397/05/10 07:00","price":1223.70},{"date":"1397/05/10 07:30","price":1222.68},{"date":"1397/05/10 08:00","price":1222.36},{"date":"1397/05/10 08:30","price":1221.70},{"date":"1397/05/10 09:00","price":1221.78},{"date":"1397/05/10 09:30","price":1221.32},{"date":"1397/05/10 10:00","price":1221.46},{"date":"1397/05/10 10:30","price":1220.60},{"date":"1397/05/10 11:00","price":1220.82},{"date":"1397/05/10 11:30","price":1221.51},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1221.01}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398