کمترین: 
7532
بیشترین: 
7728.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7552.6
زمان: 
5/10 23:00
قیمت بیت کوین امروز 10 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 7552.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 01:30","price":7728.7},{"date":"1397/05/10 02:00","price":7709},{"date":"1397/05/10 04:30","price":7683},{"date":"1397/05/10 05:00","price":7726.6},{"date":"1397/05/10 07:30","price":7540.2},{"date":"1397/05/10 08:00","price":7532},{"date":"1397/05/10 10:30","price":7547},{"date":"1397/05/10 11:00","price":7542.1},{"date":"1397/05/10 13:30","price":7590},{"date":"1397/05/10 14:00","price":7628.1},{"date":"1397/05/10 16:30","price":7573.6},{"date":"1397/05/10 17:00","price":7594.2},{"date":"1397/05/10 19:30","price":7621},{"date":"1397/05/10 20:00","price":7597.8},{"date":"1397/05/10 22:30","price":7562},{"date":"1397/05/10 23:00","price":7552.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398