کمترین: 
1993000
بیشترین: 
2053000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2003000
زمان: 
5/9 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2003000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:06","price":1993000},{"date":"1397/05/09 14:30","price":2023000},{"date":"1397/05/09 14:36","price":2043000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":2053000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":2033000},{"date":"1397/05/09 15:42","price":2013000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":1993000},{"date":"1397/05/09 17:36","price":2003000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399