کمترین: 
3675000
بیشترین: 
3825000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3725000
زمان: 
5/9 17:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 9 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 9 مرداد 1397 , 3725000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:06","price":3775000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":3825000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":3775000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":3675000},{"date":"1397/05/09 17:06","price":3705000},{"date":"1397/05/09 17:24","price":3725000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398