کمترین: 
3800000
بیشترین: 
4514000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3910000
زمان: 
5/9 19:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 9 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3910000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:00","price":4514000},{"date":"1397/05/09 14:06","price":4160000},{"date":"1397/05/09 14:30","price":4180000},{"date":"1397/05/09 14:36","price":4130000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":4160000},{"date":"1397/05/09 15:06","price":4100000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":4090000},{"date":"1397/05/09 15:42","price":3990000},{"date":"1397/05/09 15:54","price":3810000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":3800000},{"date":"1397/05/09 16:18","price":3810000},{"date":"1397/05/09 16:36","price":3800000},{"date":"1397/05/09 16:54","price":3870000},{"date":"1397/05/09 17:06","price":3869000},{"date":"1397/05/09 17:24","price":3880000},{"date":"1397/05/09 17:54","price":3885000},{"date":"1397/05/09 18:06","price":3895000},{"date":"1397/05/09 18:54","price":3900000},{"date":"1397/05/09 19:06","price":3905000},{"date":"1397/05/09 19:24","price":3910000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398