کمترین: 
1990000
بیشترین: 
2050000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2000000
زمان: 
5/9 17:36
قیمت نیم سکه امروز 9 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 2000000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:00","price":2050000},{"date":"1397/05/09 14:06","price":1990000},{"date":"1397/05/09 14:30","price":2020000},{"date":"1397/05/09 14:36","price":2040000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":2050000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":2030000},{"date":"1397/05/09 15:42","price":2010000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":1990000},{"date":"1397/05/09 17:36","price":2000000}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398