کمترین: 
3441000
بیشترین: 
3851000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3751000
زمان: 
5/9 17:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 3751000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 14:00","price":3441000},{"date":"1397/05/09 14:06","price":3801000},{"date":"1397/05/09 14:54","price":3851000},{"date":"1397/05/09 15:18","price":3801000},{"date":"1397/05/09 16:06","price":3701000},{"date":"1397/05/09 17:06","price":3726000},{"date":"1397/05/09 17:24","price":3751000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399