کمترین: 
10900
بیشترین: 
10900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10900
زمان: 
5/9 12:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 10900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:50","price":10900}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398