کمترین: 
78
بیشترین: 
90
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
5/9 19:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:10","price":89},{"date":"1397/05/09 12:20","price":90},{"date":"1397/05/09 12:50","price":88},{"date":"1397/05/09 13:20","price":85},{"date":"1397/05/09 13:50","price":81},{"date":"1397/05/09 14:10","price":82},{"date":"1397/05/09 14:20","price":85},{"date":"1397/05/09 14:40","price":82},{"date":"1397/05/09 14:50","price":84},{"date":"1397/05/09 15:10","price":82},{"date":"1397/05/09 16:00","price":78},{"date":"1397/05/09 16:20","price":79},{"date":"1397/05/09 16:50","price":78},{"date":"1397/05/09 17:00","price":89},{"date":"1397/05/09 17:20","price":90},{"date":"1397/05/09 17:30","price":83},{"date":"1397/05/09 17:50","price":84},{"date":"1397/05/09 18:00","price":83},{"date":"1397/05/09 19:00","price":82},{"date":"1397/05/09 19:20","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398