کمترین: 
139
بیشترین: 
163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153
زمان: 
5/9 20:30
قیمت روپیه هند امروز 9 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:10","price":160},{"date":"1397/05/09 12:20","price":163},{"date":"1397/05/09 12:50","price":159},{"date":"1397/05/09 13:10","price":158},{"date":"1397/05/09 13:20","price":153},{"date":"1397/05/09 13:50","price":147},{"date":"1397/05/09 14:20","price":154},{"date":"1397/05/09 14:40","price":149},{"date":"1397/05/09 14:50","price":152},{"date":"1397/05/09 15:10","price":148},{"date":"1397/05/09 15:20","price":147},{"date":"1397/05/09 16:00","price":140},{"date":"1397/05/09 16:20","price":139},{"date":"1397/05/09 16:30","price":143},{"date":"1397/05/09 16:50","price":144},{"date":"1397/05/09 17:00","price":161},{"date":"1397/05/09 17:20","price":158},{"date":"1397/05/09 17:30","price":150},{"date":"1397/05/09 17:50","price":151},{"date":"1397/05/09 18:00","price":150},{"date":"1397/05/09 18:20","price":149},{"date":"1397/05/09 19:20","price":154},{"date":"1397/05/09 20:30","price":153}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398