کمترین: 
18
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/9 19:20
قیمت لیر سوریه امروز 9 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:10","price":21},{"date":"1397/05/09 13:10","price":20},{"date":"1397/05/09 13:50","price":19},{"date":"1397/05/09 14:10","price":20},{"date":"1397/05/09 14:40","price":19},{"date":"1397/05/09 14:50","price":20},{"date":"1397/05/09 15:10","price":19},{"date":"1397/05/09 16:50","price":18},{"date":"1397/05/09 17:00","price":21},{"date":"1397/05/09 17:30","price":20},{"date":"1397/05/09 18:20","price":19},{"date":"1397/05/09 19:20","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398