کمترین: 
7.9
بیشترین: 
9.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.7
زمان: 
5/9 19:20
قیمت دینار عراق امروز 9 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 8.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:10","price":9},{"date":"1397/05/09 12:20","price":9.2},{"date":"1397/05/09 12:50","price":9},{"date":"1397/05/09 13:10","price":8.9},{"date":"1397/05/09 13:20","price":8.6},{"date":"1397/05/09 13:50","price":8.3},{"date":"1397/05/09 14:20","price":8.7},{"date":"1397/05/09 14:40","price":8.4},{"date":"1397/05/09 14:50","price":8.6},{"date":"1397/05/09 15:10","price":8.4},{"date":"1397/05/09 15:20","price":8.3},{"date":"1397/05/09 16:00","price":7.9},{"date":"1397/05/09 16:30","price":8.1},{"date":"1397/05/09 17:00","price":9.1},{"date":"1397/05/09 17:20","price":9},{"date":"1397/05/09 17:30","price":8.5},{"date":"1397/05/09 18:20","price":8.4},{"date":"1397/05/09 19:20","price":8.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398