کمترین: 
153
بیشترین: 
180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
169
زمان: 
5/9 19:50
قیمت روبل روسیه امروز 9 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 169 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 12:00","price":172},{"date":"1397/05/09 12:10","price":176},{"date":"1397/05/09 12:20","price":180},{"date":"1397/05/09 12:50","price":176},{"date":"1397/05/09 13:10","price":168},{"date":"1397/05/09 13:50","price":161},{"date":"1397/05/09 14:10","price":167},{"date":"1397/05/09 14:20","price":169},{"date":"1397/05/09 14:40","price":165},{"date":"1397/05/09 14:50","price":167},{"date":"1397/05/09 15:10","price":163},{"date":"1397/05/09 15:20","price":162},{"date":"1397/05/09 16:00","price":154},{"date":"1397/05/09 16:20","price":153},{"date":"1397/05/09 16:30","price":158},{"date":"1397/05/09 16:50","price":164},{"date":"1397/05/09 17:00","price":180},{"date":"1397/05/09 17:20","price":174},{"date":"1397/05/09 17:30","price":165},{"date":"1397/05/09 17:50","price":166},{"date":"1397/05/09 18:00","price":165},{"date":"1397/05/09 18:20","price":164},{"date":"1397/05/09 18:50","price":163},{"date":"1397/05/09 19:20","price":168},{"date":"1397/05/09 19:50","price":169}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398