کمترین: 
19
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
5/9 18:30
قیمت درام ارمنستان امروز 9 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 9 مرداد 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":22},{"date":"1397/05/09 12:10","price":21},{"date":"1397/05/09 12:20","price":22},{"date":"1397/05/09 12:50","price":21},{"date":"1397/05/09 13:20","price":20},{"date":"1397/05/09 13:50","price":19},{"date":"1397/05/09 14:10","price":20},{"date":"1397/05/09 16:00","price":19},{"date":"1397/05/09 17:00","price":22},{"date":"1397/05/09 17:20","price":21},{"date":"1397/05/09 17:30","price":20},{"date":"1397/05/09 18:30","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398