کمترین: 
7070
بیشترین: 
8429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7751
زمان: 
5/9 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 مرداد 1397 , 7751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":8429},{"date":"1397/05/09 10:50","price":8423},{"date":"1397/05/09 11:10","price":8425},{"date":"1397/05/09 12:00","price":8426},{"date":"1397/05/09 12:10","price":8088},{"date":"1397/05/09 12:20","price":8238},{"date":"1397/05/09 12:50","price":8048},{"date":"1397/05/09 13:10","price":7996},{"date":"1397/05/09 13:20","price":7719},{"date":"1397/05/09 13:50","price":7422},{"date":"1397/05/09 14:10","price":7452},{"date":"1397/05/09 14:20","price":7760},{"date":"1397/05/09 14:40","price":7518},{"date":"1397/05/09 14:50","price":7675},{"date":"1397/05/09 15:10","price":7481},{"date":"1397/05/09 15:20","price":7443},{"date":"1397/05/09 15:40","price":7444},{"date":"1397/05/09 16:00","price":7070},{"date":"1397/05/09 16:20","price":7236},{"date":"1397/05/09 16:30","price":7250},{"date":"1397/05/09 16:50","price":7261},{"date":"1397/05/09 17:00","price":8138},{"date":"1397/05/09 17:20","price":8004},{"date":"1397/05/09 17:30","price":7585},{"date":"1397/05/09 17:50","price":7635},{"date":"1397/05/09 18:00","price":7590},{"date":"1397/05/09 18:20","price":7535},{"date":"1397/05/09 18:30","price":7538},{"date":"1397/05/09 18:50","price":7521},{"date":"1397/05/09 19:00","price":7519},{"date":"1397/05/09 19:20","price":7766},{"date":"1397/05/09 19:30","price":7762},{"date":"1397/05/09 19:50","price":7765},{"date":"1397/05/09 20:00","price":7761},{"date":"1397/05/09 20:20","price":7756},{"date":"1397/05/09 20:30","price":7755},{"date":"1397/05/09 20:50","price":7752},{"date":"1397/05/09 21:00","price":7753},{"date":"1397/05/09 21:20","price":7752},{"date":"1397/05/09 21:30","price":7751}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398