کمترین: 
1096
بیشترین: 
1311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200
زمان: 
5/9 20:50
قیمت کرون سوئد امروز 9 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 1200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":1310},{"date":"1397/05/09 11:10","price":1311},{"date":"1397/05/09 12:00","price":1228},{"date":"1397/05/09 12:10","price":1258},{"date":"1397/05/09 12:20","price":1286},{"date":"1397/05/09 12:50","price":1258},{"date":"1397/05/09 13:10","price":1200},{"date":"1397/05/09 13:20","price":1199},{"date":"1397/05/09 13:50","price":1149},{"date":"1397/05/09 14:10","price":1190},{"date":"1397/05/09 14:20","price":1207},{"date":"1397/05/09 14:40","price":1177},{"date":"1397/05/09 14:50","price":1193},{"date":"1397/05/09 15:10","price":1164},{"date":"1397/05/09 15:20","price":1158},{"date":"1397/05/09 16:00","price":1129},{"date":"1397/05/09 16:20","price":1096},{"date":"1397/05/09 16:30","price":1128},{"date":"1397/05/09 16:50","price":1172},{"date":"1397/05/09 17:00","price":1286},{"date":"1397/05/09 17:20","price":1246},{"date":"1397/05/09 17:30","price":1184},{"date":"1397/05/09 17:50","price":1190},{"date":"1397/05/09 18:00","price":1181},{"date":"1397/05/09 18:20","price":1172},{"date":"1397/05/09 18:30","price":1169},{"date":"1397/05/09 18:50","price":1167},{"date":"1397/05/09 19:20","price":1204},{"date":"1397/05/09 19:50","price":1205},{"date":"1397/05/09 20:20","price":1201},{"date":"1397/05/09 20:50","price":1200}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398