کمترین: 
9744
بیشترین: 
11616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10651
زمان: 
5/9 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 10651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":11614},{"date":"1397/05/09 10:50","price":11613},{"date":"1397/05/09 11:10","price":11614},{"date":"1397/05/09 11:20","price":11616},{"date":"1397/05/09 12:00","price":11609},{"date":"1397/05/09 12:10","price":11150},{"date":"1397/05/09 12:20","price":11358},{"date":"1397/05/09 12:50","price":11092},{"date":"1397/05/09 13:10","price":11013},{"date":"1397/05/09 13:20","price":10632},{"date":"1397/05/09 13:50","price":10229},{"date":"1397/05/09 14:10","price":10264},{"date":"1397/05/09 14:20","price":10698},{"date":"1397/05/09 14:40","price":10363},{"date":"1397/05/09 14:50","price":10577},{"date":"1397/05/09 15:10","price":10313},{"date":"1397/05/09 15:20","price":10265},{"date":"1397/05/09 15:40","price":10260},{"date":"1397/05/09 16:00","price":10001},{"date":"1397/05/09 16:20","price":9971},{"date":"1397/05/09 16:30","price":9995},{"date":"1397/05/09 16:50","price":9744},{"date":"1397/05/09 17:00","price":11210},{"date":"1397/05/09 17:20","price":11373},{"date":"1397/05/09 17:30","price":10438},{"date":"1397/05/09 17:50","price":10514},{"date":"1397/05/09 18:00","price":10464},{"date":"1397/05/09 18:20","price":10388},{"date":"1397/05/09 18:30","price":10377},{"date":"1397/05/09 18:50","price":10356},{"date":"1397/05/09 19:00","price":10351},{"date":"1397/05/09 19:20","price":10692},{"date":"1397/05/09 19:30","price":10691},{"date":"1397/05/09 19:50","price":10685},{"date":"1397/05/09 20:00","price":10688},{"date":"1397/05/09 20:20","price":10667},{"date":"1397/05/09 20:30","price":10664},{"date":"1397/05/09 20:50","price":10663},{"date":"1397/05/09 21:00","price":10662},{"date":"1397/05/09 21:20","price":10656},{"date":"1397/05/09 21:30","price":10651}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398