کمترین: 
6713
بیشترین: 
7832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7179
زمان: 
5/9 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 9 مرداد 1397 , 7179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":7832},{"date":"1397/05/09 10:50","price":7828},{"date":"1397/05/09 11:10","price":7831},{"date":"1397/05/09 11:20","price":7829},{"date":"1397/05/09 12:10","price":7517},{"date":"1397/05/09 12:20","price":7656},{"date":"1397/05/09 12:50","price":7474},{"date":"1397/05/09 13:10","price":7417},{"date":"1397/05/09 13:20","price":7160},{"date":"1397/05/09 13:50","price":6889},{"date":"1397/05/09 14:10","price":6915},{"date":"1397/05/09 14:20","price":7203},{"date":"1397/05/09 14:40","price":6980},{"date":"1397/05/09 14:50","price":7125},{"date":"1397/05/09 15:10","price":6946},{"date":"1397/05/09 15:20","price":6909},{"date":"1397/05/09 15:40","price":6908},{"date":"1397/05/09 16:00","price":6731},{"date":"1397/05/09 16:20","price":6713},{"date":"1397/05/09 16:30","price":6729},{"date":"1397/05/09 16:50","price":6737},{"date":"1397/05/09 17:00","price":7550},{"date":"1397/05/09 17:20","price":7426},{"date":"1397/05/09 17:30","price":7031},{"date":"1397/05/09 17:50","price":7083},{"date":"1397/05/09 18:00","price":7045},{"date":"1397/05/09 18:20","price":6988},{"date":"1397/05/09 18:30","price":6996},{"date":"1397/05/09 18:50","price":6978},{"date":"1397/05/09 19:00","price":6974},{"date":"1397/05/09 19:20","price":7201},{"date":"1397/05/09 19:30","price":7199},{"date":"1397/05/09 19:50","price":7200},{"date":"1397/05/09 20:00","price":7199},{"date":"1397/05/09 20:20","price":7188},{"date":"1397/05/09 20:50","price":7186},{"date":"1397/05/09 21:00","price":7184},{"date":"1397/05/09 21:20","price":7181},{"date":"1397/05/09 21:30","price":7179}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398