کمترین: 
7122
بیشترین: 
8523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7837
زمان: 
5/9 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 مرداد 1397 , 7837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":8523},{"date":"1397/05/09 10:50","price":8522},{"date":"1397/05/09 12:00","price":8514},{"date":"1397/05/09 12:10","price":8178},{"date":"1397/05/09 12:20","price":8332},{"date":"1397/05/09 12:50","price":8137},{"date":"1397/05/09 13:10","price":8075},{"date":"1397/05/09 13:20","price":7797},{"date":"1397/05/09 13:50","price":7499},{"date":"1397/05/09 14:10","price":7527},{"date":"1397/05/09 14:20","price":7842},{"date":"1397/05/09 14:40","price":7597},{"date":"1397/05/09 14:50","price":7754},{"date":"1397/05/09 15:10","price":7559},{"date":"1397/05/09 15:20","price":7520},{"date":"1397/05/09 15:40","price":7519},{"date":"1397/05/09 16:00","price":7141},{"date":"1397/05/09 16:20","price":7122},{"date":"1397/05/09 16:30","price":7140},{"date":"1397/05/09 16:50","price":7149},{"date":"1397/05/09 17:00","price":8227},{"date":"1397/05/09 17:20","price":8344},{"date":"1397/05/09 17:30","price":7659},{"date":"1397/05/09 17:50","price":7717},{"date":"1397/05/09 18:00","price":7676},{"date":"1397/05/09 18:20","price":7615},{"date":"1397/05/09 18:30","price":7634},{"date":"1397/05/09 18:50","price":7613},{"date":"1397/05/09 19:00","price":7607},{"date":"1397/05/09 19:20","price":7852},{"date":"1397/05/09 19:30","price":7851},{"date":"1397/05/09 19:50","price":7846},{"date":"1397/05/09 20:00","price":7850},{"date":"1397/05/09 20:20","price":7848},{"date":"1397/05/09 20:30","price":7847},{"date":"1397/05/09 20:50","price":7846},{"date":"1397/05/09 21:00","price":7845},{"date":"1397/05/09 21:20","price":7841},{"date":"1397/05/09 21:30","price":7837}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398