کمترین: 
7357
بیشترین: 
8795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8102
زمان: 
5/9 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 9 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 مرداد 1397 , 8102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:30","price":8789},{"date":"1397/05/09 10:50","price":8794},{"date":"1397/05/09 11:10","price":8790},{"date":"1397/05/09 11:20","price":8792},{"date":"1397/05/09 12:00","price":8795},{"date":"1397/05/09 12:10","price":8452},{"date":"1397/05/09 12:20","price":8609},{"date":"1397/05/09 12:50","price":8405},{"date":"1397/05/09 13:10","price":8338},{"date":"1397/05/09 13:20","price":8050},{"date":"1397/05/09 13:50","price":7746},{"date":"1397/05/09 14:10","price":7778},{"date":"1397/05/09 14:20","price":8101},{"date":"1397/05/09 14:40","price":7849},{"date":"1397/05/09 14:50","price":8013},{"date":"1397/05/09 15:10","price":7811},{"date":"1397/05/09 15:20","price":7774},{"date":"1397/05/09 16:00","price":7381},{"date":"1397/05/09 16:20","price":7357},{"date":"1397/05/09 16:30","price":7375},{"date":"1397/05/09 16:50","price":7386},{"date":"1397/05/09 17:00","price":8495},{"date":"1397/05/09 17:20","price":8614},{"date":"1397/05/09 17:30","price":7910},{"date":"1397/05/09 17:50","price":7980},{"date":"1397/05/09 18:00","price":7943},{"date":"1397/05/09 18:20","price":7879},{"date":"1397/05/09 18:30","price":7876},{"date":"1397/05/09 18:50","price":7856},{"date":"1397/05/09 19:00","price":7848},{"date":"1397/05/09 19:20","price":8109},{"date":"1397/05/09 19:30","price":8107},{"date":"1397/05/09 19:50","price":8100},{"date":"1397/05/09 20:00","price":8112},{"date":"1397/05/09 20:20","price":8105},{"date":"1397/05/09 20:30","price":8108},{"date":"1397/05/09 20:50","price":8102},{"date":"1397/05/09 21:00","price":8107},{"date":"1397/05/09 21:30","price":8102}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398