کمترین: 
120093
بیشترین: 
121173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121173.0
زمان: 
5/9 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 9 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 مرداد 1397 , 121173.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/09 10:10","price":120093.0},{"date":"1397/05/09 13:10","price":121173.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399